جزر م

[ ج َ رُ م َدد ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) بازگشتن آب دریا و بالا آمدن آن و به مجاز، زیر و زبر باشد : شه چو دریاست بی دروغ و دریغ. 22°11′16″N 36°22′14″E

2023-01-30
    ساعة كم في امريكا
  1. Jul 22, 2018 · أين تقع جزر المالديف
  2. 370555555556
  3. Industrial Areas / Buraimi
  4. 8 و 8
  5. بدون رسوم على الحجز